přístupnost webu
domecek

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Výsledky zvláštního přijímacího řízení pro děti z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023:

Pořadové číslo:

ID žádosti:

Spisová značka:

Rozhodnutí:

1.

4366311684

171/22

přijat/a

 

Zveřejněno dne: 27. 6. 2022
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Pořadové číslo:

ID žádosti:

Spisová značka:

Rozhodnutí:

1.

2046918656

116/22

přijat/a

2.

2582960525

148/22

přijat/a

3.

3139891712

117/22

přijat/a

4.

4274667264

113/22

přijat/a

5.

4364583936

139/22

přijat/a

6.

4632735744

142/22

přijat/a

7.

  4635466245

137/22

přijat/a

8.

 5548742446

130/22

přijat/a

9.

5709595008

122/22

přijat/a

10.

5926356872

155/22

přijat/a

11.

5940219648

112/22

přijat/a

12.

6430179968

123/22

přijat/a

13.

6844495872

146/22

přijat/a

14.

7029662976

157/22

přijat/a

15.

7038085125

149/22

přijat/a

16.

7080192741

114/22

přijat/a

17.

8642407384

158/22

přijat/a

18.

8804891136

111/22

přijat/a

19.

8959832965

129/22

přijat/a

20.

9401338881

127/22

přijat/a

 

Zveřejněno dne: 30. 5. 2022

 

             

DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků).

2. Vyhněte se negativním popisům

Neříkejte jim např. „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

3. Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

4. Veďte dítě k samostatnosti

Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

5. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

Rozloučení by se nemělo protahovat, Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

7. Dějte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek)

8. Plňte své sliby!

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste přijít.

9. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

JAKÉ DOVEDNOSTI BY MĚLO DÍTĚ V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ MÍT PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLKY

 • Znát své jméno a příjmení, na oslovení reagovat.

 • Dodržovat společně nastavená pravidla, reagovat na podnět ze strany učitelky.

 • Obléknout se a svléknout, obout a zout (s případnými nedostatky samozřejmě pomůže učitelka – ale mějte, prosím, na paměti, že na třídě je 25 dětí).

 • Poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení svých věcí.

 • Poznat si svoje oblečení a obuv (je lepší dávat starší – myšleno dítěti dobře známé oblečení, které si pozná).

 • Najíst se lžící a pít z hrníčku (buďte trpěliví a nechte děti dítě jíst doma samo – myšleno přestaňte krmit).

 • Umýt si ruce, utřít se do ručníku.

 • Používat samostatně záchod (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se).

 • Vysmrkat se a používat kapesník.

 • Bez problémů chodit po schodech.

 • Uklidit si po sobě hračky.

 • Sdělit svoje potřeby a přání.

 • 3P – pozdravit, poprosit, poděkovat, později další 2P – poprosit o pomoc, pomoc nabídnout.

Samozřejmě počítáme s tím, že některé ze zmíněných dovedností děti nemají zcela upevněné a budeme jim tak vždy nápomocni. V takovém případě je ale velice důležitá spolupráce vás rodičů. Pokud v mateřské škole i doma budou na dítě kladeny zcela odlišné nároky, dítěti adaptaci na prostředí MŠ komplikujeme. V případě individuálních zvláštností dětí neváhejte informovat paní učitelky na třídě.


 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2022 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.