přístupnost webu

Zápis


                 Pardubice

 

Ředitelky mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice vyhlašují

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2021/2022

I. fáze - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

19. dubna 2021 – 10. května 2021

na adrese: zapisyms.pardubice.eu

Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

Magistrát města Pardubic, oddělení školství (Pernštýnské náměstí) nebo mateřské školy

II. fáze  - SBĚR ŽÁDOSTÍ – VLASTNÍ ZÁPIS

10. května 2021 – 14. května 2021

8:00–12:30 13:00–16:00 v mateřských školách

způsob podání viz zapisyms.pardubice.eu a webové stránky jednotlivých mateřských škol

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Pro děti narozené do 31.8.2016 je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách zapisyms.pardubice.eu

 

 

Ředitelka Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2021/2022

 

Kritéria pro přijetí

                                                                                                                                                                                                          1.

Věk dítěte

 

Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2021)

500

 

Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2021)

440

 

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2021)

380

 

Dítě 3leté  (3 roky do 31.12.2021)

360

 

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2022 do 30.6.2022)

0

               

                                                                                                                                                                                                          2.

Den narození (pro děti narozené do 30.6.2019)

 

Za každý den v roce

0,02

               

                                                                                                                                                                                                          3.

Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2019)

 

Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO

530

 

Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

490

 

Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO

280

 

Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

240

 

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO

40

 

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO

0

               

                                                                                                                                                                                                          4.

Sourozenec + dvojčata

 

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2021 + dvojčata

10

               

Informace k přijímání mladších dětí

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

- pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě

- pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

 

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé MŠ.

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod


Veškeré informace k průběhu zápisu do naší mateřské školy najdete na: zapisyms.pardubice.eu pod odkazem "Přijímací řízení".

Těšíme se na Vás.

DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků).

2. Vyhněte se negativním popisům

Neříkejte jim např. „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

3. Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

4. Veďte dítě k samostatnosti

Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

5. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

Rozloučení by se nemělo protahovat, Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

7. Dějte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek)

8. Plňte své sliby!

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste přijít.

9. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 

JAKÉ DOVEDNOSTI BY MĚLO DÍTĚ V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ MÍT PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLKY

 • Znát své jméno a příjmení, na oslovení reagovat.

 • Dodržovat společně nastavená pravidla, reagovat na podnět ze strany učitelky.

 • Obléknout se a svléknout, obout a zout (s případnými nedostatky samozřejmě pomůže učitelka – ale mějte, prosím, na paměti, že na třídě je 25 dětí).

 • Poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení svých věcí.

 • Poznat si svoje oblečení a obuv (je lepší dávat starší – myšleno dítěti dobře známé oblečení, které si pozná).

 • Najíst se lžící a pít z hrníčku (buďte trpěliví a nechte děti dítě jíst doma samo – myšleno přestaňte krmit).

 • Umýt si ruce, utřít se do ručníku.

 • Používat samostatně záchod (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se).

 • Vysmrkat se a používat kapesník.

 • Bez problémů chodit po schodech.

 • Uklidit si po sobě hračky.

 • Sdělit svoje potřeby a přání.

 • 3P – pozdravit, poprosit, poděkovat, později další 2P – poprosit o pomoc, pomoc nabídnout.

Samozřejmě počítáme s tím, že některé ze zmíněných dovedností děti nemají zcela upevněné a budeme jim tak vždy nápomocni. V takovém případě je ale velice důležitá spolupráce vás rodičů. Pokud v mateřské škole i doma budou na dítě kladeny zcela odlišné nároky, dítěti adaptaci na prostředí MŠ komplikujeme. V případě individuálních zvláštností dětí neváhejte informovat paní učitelky na třídě.


 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2021 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.