Zápis


 

 

                                                 Pardubice

Ředitelky mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice vyhlašují

                                                ZÁPIS DĚTÍ

                                      DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

                                       pro školní rok 2019/202

                                16. dubna 2019 - 7. května 2019

                           na webové aplikaci zapisy.pardubice.eu

Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:
Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu (Štrossova ul.) nebo mateřské školy.

                              II. fáze - SBĚR ŽÁDOSTÍ - ZÁPIS

                               6. května 2019 - 7. května 2019

                     8.00 - 12.30,13.00 -16.00 v mateřských školách

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve pro děti od 2 let.
Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem
stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách zápisy.pardubice.eu

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených v následující tabulce:

 

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020

 

Kritéria pro přijetí

1.

Věk dítěte

 

Předškolák - 6letý (6 let do 31.8.2019)

500

 

Předškolák - 5letý (5 let do 31.8.2019)

440

 

Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2019)

380

 

Dítě 3leté  (3 roky do 31.12.2019)

360

 

Dítě mladší (3 roky od 1.1.2020 do 30.6.2020)

0

               

2.

Den narození (pro děti narozené do 30.6.2017)

 

Za každý den v roce

0,02

               

3.

Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2017)

 

Trvalý pobyt ŠO + doložené skutečné bydliště ve ŠO

530

 

Trvalý pobyt ŠO + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

490

 

Trvalý pobyt Pardubice + doložené skutečné bydliště ŠO

280

 

Trvalý pobyt Pardubice + nedoložené skutečné bydliště ve ŠO

240

 

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště ŠO

40

 

Trvalý pobyt mimo Pardubice + skutečné bydliště nedoloženo ve ŠO

0

               

4.

Sourozenec+dvojčata

 

Sourozenec v MŠ již je a bude i od 1.9.2019 + dvojčata

10

               

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných MŠ přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé MŠ.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení:

může ředitel/ka MŠ přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P…..)

 

Vysvětlivky:

ŠO – školský obvod

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.