Poplatky


Informace o placení školného a stravného

  • Stravné: - 640,- Kč/ měsíc, 7- letí strávníci 660,- Kč/ měsíc 
  • Školné: - 451,- Kč/měsíc

Možnost placení hotově nebo z účtu.

  • Číslo účtu MŠ: 10639561 / 0100 KB
  • Variabilní symbol: trojmístný číselný kód
  • Vyúčtování: dvakrát ročně v prosinci a červnu
  • Platba za prázdninové měsíce: částka je vypočtena podle skutečnosti (uzavření MŠ)

Omlouvání dětí  a odhlašování stravného

Telefonicky do 8,00 hod. téhož dne nebo formou SMS. Pevná linka: 466415672, mobil: 736629542.

 Pokud Vaše dítě ukončuje docházku do naší mateřské školy, prosíme Vás o zrušení trvalého příkazu k placení školného a stravného (pro vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné nahlaste paní hospodářce číslo účtu, kam Vám bude přeplatek bezhotovostně převeden).

 Předškolní dítě, které v příštím školním roce nastupuje do základní školy - je letos předškolák - neplatí školné, pouze stravné.

Platby pro školní rok 2018/2019:
pro 3-5 leté děti: stravné 640 Kč + úplata 451 Kč, celkem 1091 Kč
pro 6 leté děti: pouze stravné 640 Kč
pro 7 leté děti: pouze stravné 660 Kč

 

Úhrada školného na letní prázdniny: 315 Kč, uhraďte do konce června. Děkujeme. Školné neplatí rodiče dětí, které odcházejí do školy a dětí s odkladem školní docházky.

 

 

 

 

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.