Výroční zpráva


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok 2016/2017

Zpracovala:    Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

Obsah výroční zprávy:

1. Základní údaje o škole

2. Vedoucí a hospodářští pracovníci

3. Součásti školy

4. Charakteristika školy

5. Oblast materiálního vybavení a oprav

6. Složení tříd a jejich zaměření

7. Personální zabezpečení školy

8. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

9. Výchovně vzdělávací proces

10. Humanitární činnost, charita

11. Prevence sociálně patologických jevů

12. Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2016 / 2017

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

14. Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů

15. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2016


Výroční zpráva o činnosti školy 2016 - 2017 Kompletní výroční zpráva ke stažení ve formátu PDF

 

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.