Výroční zpráva


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok 2017/2018

Zpracovala:    Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

Obsah výroční zprávy:

1. Základní údaje o škole

2. Vedoucí a hospodářští pracovníci

3. Součásti školy

4. Charakteristika školy

5. Oblast materiálního vybavení a oprav

6. Složení tříd a jejich zaměření

7. Personální zabezpečení školy

8. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

9. Výchovně vzdělávací proces

10. Humanitární činnost, charita

11. Prevence sociálně patologických jevů

12. Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2017/2018

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

14. Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů

15. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2017

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 O ČINNOSTI ŠKOL

školní rok 2017/2018

 

 

 

 

Zpracovala:     Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

 

 

 1. Základní údaje o škole:

 

Název: Mateřská škola Pardubice–Ohrazenice, Školská 225

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

IČ: 60158964

Bankovní spojení: Komerční banka - 10639561 / 0100

Telefon: 466 415 672

Email: msohrazenice@volny.cz

Webové stránky: www.msohrazenice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice

Součásti školy: Mateřská škola – IZO  060 158 964

                          Školní jídelna – IZO   102 854 106

 

 1. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka: Bc. Eva Obstová

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová

Vedoucí ŠJ: Iva Pulpánová

 

 1. Součásti školy:

Mateřská škola                      kapacita 104 dětí           

Školní jídelna                        kapacita 120

 

 1. Charakteristika školy:

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16. 30 hod.

Velikost školy, počet tříd: od 1. 9. 2010 – 4 třídy

                                           od 1. 9. 2012 – kapacita 104 dětí

 

             Věkové složení dětí: do 3 let:   8                 

                                 3 leté:     23

                              4 leté:     30
                                                                              5 leté:     16                  

                                 starší :      2

                                 celkem:  79

 

 1. Oblast materiálního vybavení a oprav:

 

Mateřská škola

– zakoupeno:   nábytek – šatna kuchařek

                                                  židle do šatny učitelek

                                                  knihobudka

                                                  kontejner k psacímu stolu se zámkem

                                                  nástěnka do šatny učitelek

                                                  hodiny do šatny učitelek

                                                  houpačka rybička (třída Myšičky)

                                                  obří tablet na zeď

                                                  nové webové stránky

                                                  programy PC

                                                  program HCCP pro ŠK

                                                  GDPR

                                                  lékárnička

                                                  barely s vodou pro zaměstnance

                                                  povlečení Pastelky

                                                  didaktické pomůcky - Učení s nápadem

                                                                                                                                    - Finanční gramotnost

                                                                                                                                    - pohádkové kostýmy

                                                                                                                                    - pexesa

                                                  elektrické ořezávátko

                                                 

– zajištěny opravy:   oprava skříní v tělocvičně

                                                                         oprava žaluzií

                                                                         oprava interkomu

                                                                         EZS výměna sirény

                                                                         oprava topení + kotlů

                                                                         oprava houpadla Motorka

                                                                         ladění pianin

                                                                         úprava dvířek nábytku v ředitelně – zámky (GDPR)

                                                                         servis a oprava PC    

                                                                        

Školní zahrada

– zakoupeny: plastové průlezky auta

                                          houpadlo pro dvě děti

                                          houpadlo kočička

                                         

– pravidelná údržba: kontrola a oprava zahradního traktůrku

 sekání trávy, hubení plevele, sběr listí

               opravy, broušení a nátěr zahradních prvků

 

                                                                                                           

 1. Složení tříd a jejich zaměření:

 

           1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let

           2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let

           3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let

           4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

 

 

 1. Personální zabezpečení školy:

 

 1.  Údaje o pedagogických pracovnících

         Ředitelka školy:   30 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ, VŠ

Učitelky:              30 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ

                                      31 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ

                                      35 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ

                                       50 let praxe       úvazek 1,00     SPgŠ

                                                                                              2,5 roku praxe    úvazek 1,00     VOŠaSPgŠ

 

                                

 1.  Údaje o nepedagogických pracovnicích

Ekonomka                       úvazek  0,20     SŠ

Školnice                           úvazek 1,00     vyučená

Provozní pracovnice        úvazek 0,50     základní vzdělání

 

 1.  Údaje o pracovnicích ŠJ

Vedoucí ŠJ                   úvazek  0,40     SŠ

Kuchařka                      úvazek 1,00     základní vzdělání

Pomocná kuchařka                   úvazek 0,50     základní vzdělání

 

 

 

 1. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018:

 

Počet přijatých:   40

Počet nepřijatých:   0

OŠD:   1

Počet odvolání:   0

 

 

 1. Výchovně vzdělávací proces:

 

motto mateřské školy:

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. «

 

 

 • Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby se v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.
 • Ozdravný program : - škola v přírodě

                                                            - sezónní činnosti: sprchování

                                                          sáňkování

                            - plavání (Aquacentrum Pardubice)

                                                                     

 •    Zájmové kroužky :  - výuka anglického jazyka (jazyková agentura s.r.o.                              

Kolumbus) – hradí rodiče

                           - keramika (lektor pí. Kadlečková) – hradí rodiče 

                           - taneční a pohybová průprava (lektor Mgr. Nováková)

                              – hradí rodiče

 

 • Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek
 • Ekologické aktivity

– celoroční sběr PET lahví – umístění na 5. místě mezi pardubickými školami

 • Přírodovědné programy

- říjen – Smysly zvířat – ZOO Žleby

- listopad – Kozy – život domácího zvířete (zahrada MŠ)

- duben – mláďata (zahrada MŠ)

 • Dopravní a bezpečnostní výchova

– duben – beseda s městskou policií

 

 1.   Humanitární činnost, charita:

 

 • Sbírkové dny pro Světlušku – pomoc nevidomým (11. až 15. 9. 2017)
 • FOR HELP – sbírka pro pomoc dětem a lidem s autismem (září 2017)
 • BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (prosinec 2017,         březen 2018 a červen 2018)
 • K2P s.r.o. – chráněná dílna Pardubice (leden 2018)
 • Modrý týden – akce na podporu povědomí o autismu (9. až 13. 4. 2018)

 

 

 1.   Prevence sociálně patologických jevů:

 

 • program prevence sociálně patologických jevů s názvem „Minimální preventivní   

          program“ (výchova ke zdravému životnímu stylu)

 • beseda s městskou policií

 

 1.   Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2016 / 2017:

 

Ředitelka školy: 7 seminářů + 3 kurzy

 

– Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství – kurz

           28. 8. 2017 – 10. 2. 2018

–  Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek – celostátní konference – Praha

9. 10. 2017

–  Strategické řízení a plánování ve školách – kurz                  18. 10. 2017 – 20. 6. 2018

–  Osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol – kurz

                     13. 11. 2017 – 4. 6. 2018

–  Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018                                          12. 2. 2018

 • Možnosti diagnostických nástrojů pro učitele v MŠ určení úrovně školní zralosti 

14. 2. 2018                                                                                   

 • Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole                                              22. 3. 2018 
 • Základní principy projektu šablony II                                                                                       10. 4. 2018
 • Školení k webové aplikaci                                                                            11. 4. 2018
 • Změna financování regionálního školství pro mateřské školy                                                   11. 6. 2018  

                                                           

Pedagogičtí pracovníci: celkem 14 seminářů + kurz

 

 • Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství – kurz

           28. 8. 2017 – 10. 2. 2018

 • Pohybové hrátky aerobik hrou a dětská jóga pro děti od 2 let                   4. 10. 2017                                                             
 • Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ                                                                12. 1. 2018
 • Říkadla a rituály                                                                                                                                                                                                                          24. 1. 2018
 • Možnosti diagnostických nástrojů pro učitele v MŠ určení úrovně školní zralosti 

14. 2. 2018

                                   – Vývoj dětské kresby                                                                                                                                                                                                                                26. 2. 2018

 • Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole                                              22. 3. 2018

–  Metodický den Edulab – 2 učitelky                                                                                                                                                        23. 3. 2018                                        

                             –  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

                                                                                                                                                                                               27. 3. a 29. 3. 2018

–  Metodická podpora logopedických asistentek v praxi                        5. 4. a 25. 4. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

–   Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ                                  27. 4. 2018

                             –   Relaxační techniky pro děti                                                                                                                                                                          15. 5. 2018

 

                                   Nepedagogičtí pracovníci:

                                   Vedoucí ŠJ + ekonom

                                   –  Pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje                 27. 8. 2017

 • Seminář ke školnímu stravování                                                                                                                                   13. 3. 2018
 • Hygienické minimum                                                                                                  16. 3. 2018

 

 1.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Září

- „Sluníčkový den“ – my jsme žlutá sluníčka – třída Sluníček

- Sbírkové dny pro Světlušku v MŠ – pomoc nevidomým

- „Černobílý den“ – interaktivní hry pro děti na téma „Potmě“ – třída Sluníček

 

Říjen

- „Zasněžené vánoce“ – fotografování dětí

- „Uspávání broučků“ – zahradní slavnost pro děti a rodiče na zahradě MŠ

- „Magic show“ – kouzelnické představení pro „smysly“ v MŠ

- Oční screening v MŠ

- „Smysly zvířat“ – ZOO Žleby (had, ježek, poštolka, šváb, výr)

 

Listopad

- přezkoušení individuálního vzdělávání

- oslava svátku sv. Martina – pečení rohlíčků, svatomartinská jízda a koleda – třída     Sluníčka

- vánoční výlet – výrobna vánočních ozdob – Dvůr Králové nad Labem – všechny třídy

- „Kozy – život domácího zvířete“ – program na zahradě MŠ + prodej knih rodičům

- „O Peciválovi“ – divadlo v MŠ

 

Prosinec

- „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“ – divadlo v MŠ

- Mikulášská nadílka v MŠ

- „A k nám chodí Ježíšek“ – adventní cestopis – hudební pořad Zdeňka Hladíka

- vánoční tvoření s rodiči

- vánoční Pardubice – procházka po Pernštýnském nám. – vánoční trhy, betlém - třída Koťata

-vánoční nadílka na třídách

 

Leden

- Koledování Tří králů

- „O líné Liduně a třech přadlenách“ – divadlo v MŠ

- prodej výrobků chráněné dílny K2P s.r.o. Pardubice – šité hračky a polštářky

- logopedická praxe Mgr. Pánkové – u paní učitelky Evy Quaiserové ve třídě Sluníčka

 

      Únor

- průzkum hudebnosti předškoláků – p. Zavřel  

- začátek plaveckého kurzu pro předškoláky

- registrace MŠ do kampaně „Celé Česko čte dětem“

- „Karneval s kouzelníkem“ – program s kouzlem a písničkou v MŠ

 

Březen

- „Rozkvetlý skleník“ – jarní fotografování dětí firmou Photodienst

- „O zlaté rybce, Hrnečku, vař, Smolíček“ – tři pohádky v MŠ

- „Královna barev“ – Divadlo z pytlíčku v MŠ

- návštěva 1. třídy ZŠ Ohrazenice p. uč. Šebkové – třída Sluníčka

 

Duben

- Den otevřených dveří v MŠ + indiánská pohádka „Chlapec beze jména“

- Modrý týden – akce na podporu povědomí o autismu

- otevření Knihobudky v MŠ

- beseda s městskou policií – nebezpečné jevy – třída Sluníček

- pečení housek – třída Koťata

- výtvarná dílna – výroba dárku maminkám k svátku – výřez + magnet + bloček

- ukončení plaveckého kurzu pro předškoláky

- „O chytrých prasátkách“ – divadlo v MŠ

- „Velikonoční dílna se zvířátky“ – přírodovědný program + sázení cibule na školní zahradě

- čarodějnický rej v MŠ a na zahradě

 

 

Květen

- fotografování tříd pro Pardubický deník

- předání výtěžku z Modrého týdne Integrovanému centru Lentilka v Pardubicích

- kino – promítání do kopule – Viktor dobyvatel – projekce v MŠ

- škola v přírodě na chatě Start v Deštné v Orlických horách – 17 dětí třídy Sluníček

- skupinové fotografování firmou Galaxys, p. Hrubeš

- plavba lodí Arnošt přes plavební komoru do Kunětic a zpět

       

Červen

- „Bublinkář“ – program k MDD

- akce Celé Česko čte dětem – Čteme dětem v MŠ – četla mluvčí České policie      por. Bc. Jana Drtinová – Policejní pohádky

- výlet – „Výprava za lesními skřítky“ – lesy Podhůra – třídy Kytičky a Sluníčka

 

- jarní městské slavnosti v Pardubicích – účast v „Zrcadle umění“ v části „Město   maluje“ – výstava dětských výtvarných prací v hypermarketu Albert, Poděbradská ulice, Pardubice a malování na plot v areálu MŠ – článek na webu

                                       - „Bambilión úsměvů“ – zábavné odpoledne plné písniček a soutěží pro děti a rodiče  

                                                                                      se slavnostním vyřazením předškoláků

- výlet na zámek Kačina – prohlídka prostor zámku, seznámení dětí, jak se pralo, vařilo, prohlídka stáje, sklepa, výstava různých druhů loutek a pohádkových převleků, divadelní představení divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, opékání buřtů v zámecké zahradě – všechny třídy

 

                                               Fotografování dětí    –  říjen – vánoční – „Zasněžené vánoce“

                                –  březen – jarní – „Rozkvetlý skleník“

                                                                          –  květen – fotografování tříd pro Pardubický deník

                                                                          –  květen – společné na konci školního roku

 

Schůzky s rodiči           –          září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod. 

–  duben – organizační schůzka pro rodiče dětí, které odjížděly do ŠvP                                                                                                                    

                               –   červen – informativní schůzka pro rodiče nově
                                                                                     přijatých dětí

            

Spolupráce se ZŠ          –   březen – schůzka v ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků

                                                                                                                (ředitel, psycholog)

                                                    –     březen – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ před zápisem

 

 

 1.   Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů:

 

12. 10. 2017     Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Zjištěné závady:

1. Hrubá přípravna zeleniny a brambor – pracovní stůl na přípravu zeleniny měl v době kontroly poškozené vnější i vnitřní povrchy, zrezivělé a odřené nátěry povrchů včetně vnitřních zkorodovaných povrchů zásuvek, což je v rozporu s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou V bodem 2 nařízení ES.

2. Hygienické zařízení personálu – umyvadlo na mytí rukou bylo vybaveno nevhodnými prostředky na hygienické osušení rukou - nezakryté papírové utěrky v roli na dřevěné konstrukci, což je v rozporu s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou I bodem 1 nařízení ES

 

30. 1. 2018               Magistrát města Pardubic, oddělení kontroly, Štrossova 44, 530 21

                                                         Pardubice

Kontrola provedení inventarizace k 31. 12. 2017

Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky vyžadující přijetí opatření            k nápravě.

 

                                   14. 3. 2018                 Okresní zpráva sociálního zabezpečení, U Stadionu 2729, 530 02

                                                         Pardubice

Kontrola období od 1. 3. 2015 do 31. 1. 2018.

Závěr: Zaměstnavatel poskytl potřebnou součinnost k řádnému provedení kontroly. Byl informován o povinnosti uchovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 a 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením § 22c zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před uplynutím doby úschovy dokladů, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. 

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole bylo vrácení všech kontrolovaných dokladů a písemností zaměstnavateli dne 26. 3. 2018.

 

2. až 4. 5. 2018        Česká školní inspekce, Pardubický inspektorát

Závěry:

Hodnocení vývoje:

V porovnání se závěry z poslední inspekční činnosti došlo ke kvalitativnímu posunu materiálních podmínek vzdělávání, oblasti řízení školy a vzdělávacího procesu vykazují spíše setrvalý stav.

Silné stránky:

Zvýšená podpora rozvoje komunikačních a řečových dovedností dětí.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení:

Omezené využívání hodnotících procesů k následnému přijímání opatření směřujících k cílenému zkvalitnění jejího působení,

omezené využívání výsledků pedagogické diagnostiky při plánování a realizaci vzdělávání zohledňujícího individuální potřeby dětí ve prospěch individualizace vzdělávání.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy:

Uplatňovat častěji pedagogický styl založený na problémovém a kooperativním učení a na podpoře dětské zvídavosti s využitím vlastního objevování rozličných poznatků a zákonitostí prostřednictvím experimentování,

využívat diagnostické aktivity k průběžnému formulování závěrů pro volbu vzdělávacích strategií u všech dětí, cíleně je využívat při plánování vzdělávací nabídky,

využívat vhodné příležitosti k sebereflexi vlastní úspěšnosti dětí a vzájemnému situačnímu hodnocení, která posilují rozvoj osobnosti,

zařazovat častěji aktivity záměrně orientované na porozumění pravidlům vzájemného soužití,

vést děti průběžně k sebereflexi vlastní úspěšnosti i vzájemnému situačnímu hodnocení, která posiluje rozvoj osobnosti,

propracovat a systematicky realizovat hodnotící procesy tak, aby byly získávány objektivní informace ze všech oblastí vztahujících se k činnosti školy,

cíleně směřovat ke stanoveným záměrům školy.

 

13. až 14. 6. 2018    Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický

                                                                                                                      kraj, Husova 1747, Pardubice, 530 03

                                   Veterinárně hygienický dozor

                                   Závěr: Nebyly shledány nedostatky.

 

 

 

 1.   Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2017:

 

Hlavní činnost

Výnosy školy za rok:

                                   Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice)     844 400,- Kč

                                   Dotace ze státního rozpočtu     4 279 297,50 Kč

                                   Stravné, pitný režim, školné, atd.     770 791,01 Kč

                                   Ostatní výnosy     5 257,- Kč

Dotace   (např. od MO)     0,- Kč

Zúčtování s fondy:     fond odměn     0,- Kč

                                                                                  rezervní fond   27 001,58 Kč

                                                                                  investiční fond     0,- Kč

                                                                                  FKSP     0,- Kč

Celkové výnosy     5 926 747,09 Kč

 

Náklady školy za rok

Platy zaměstnanců     3 179 844,- Kč

Odvody na pojištění + nemocenská     1 167 800,08 Kč

Spotřeba materiálu     742 895,44 Kč

Náklady z drobného DM     102 970,60 Kč

Odpisy     53 910,- Kč

Opravy a udržování     64 495,25 Kč

Náklady na energie     215 540,- Kč

Ostatní služby (úroky, poplatky, revize, služby spojů, programy, školení, dopravné, plavání, vstupné apod.)     249 300,33 Kč

Celkové náklady     5 776 755,70 Kč

 

Hospodářský výsledek celé organizace     149 991,39 Kč

 

Rozdělení HV:

Fond odměn     30 000,- Kč

Rezervní fond     119 991,39 Kč

 

 

                                                                                                                                                                                        …………………………
Datum:   11. 10. 2018                                                         podpis

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.