Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Výroční zpráva


 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY
Zpracovaly: Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

Eva QUAISEROVÁ, zástupkyně ředitele

Zora PETRÁSKOVÁ, účetní

 

 1. Základní údaje o škole:

Název: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

IČ: 60158964

Bankovní spojení: Komerční banka – 10639561 / 0100

Telefon 466 415 672

Email: msohrazenice@volny.cz

Webové stránky: www.msohrazenice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice

Součásti školy: Mateřská škola – IZO 060 158 964

Školní jídelna – IZO 102 854 106

 

 1. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka: Bc. Eva Obstová

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová

Vedoucí ŠJ: Zora Petrásková

 

 1. Součásti školy:

Mateřská škola kapacita 104 dětí

Školní jídelna kapacita 120

 

 1. Charakteristika školy:

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16.30 hod.

Velikost školy, počet tříd: 4 třídy

zapsaných 98 dětí

Věkové složení: do 3 let: 15

3 leté: 19

4 leté: 30

5 leté: 26

starší: 8

 

 1. Oblast materiálního vybavení a oprav:

Mateřská škola

- zakoupeno: koberce do všech čtyř tříd + rohože

tiskárna pro VŠJ

velké kovové razítko MŠ

2x korková nástěnka (Koťata a Kytičky)

metodiky – Kafomet

– Logopedárium

- zajištěny opravy: oprava a servis PC a tiskárny

oprava žaluzií + výměna za nové

oprava myčky

oprava konvektomatu

oprava kompostéru

nátěr zárubní celé MŠ

malování celé MŠ
 

Školní zahrada

zakoupeno: – materiál na opravu a nátěr zahradních prvků a laviček

- pravidelná údržba: servis a oprava zahradního traktůrku

sekání trávy, hubení plevele, sběr listí

opravy, broušení a nátěr zahradních prvků a laviček

 

 1. Složení tříd a jejich zaměření:

1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let

2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let

3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let

4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

 

 1. Personální zabezpečení školy:

1. Údaje o pedagogických pracovnicích

ředitelka školy: 35 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ, VŠ

učitelky: 35 let praxe úvazek 1,00 G, SPgŠ

35 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ, VŠ

36 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ

40 let praxe úvazek 1,00 G, SPgŠ

13,5 roku praxe úvazek 1,00 OA, VOŠ

3 roky praxe úvazek 1,00 SPgŠ

2,5 roku praxe úvazek 1,00 SŠ

3 roky praxe úvazek 0,4838 SPgŠ, VŠ

2. Údaje o nepedagogických pracovnicích

účetní úvazek 0,20 SŠ

školní asistentka úvazek 0,30 vyučená (z prostředků ESF)

školnice úvazek 1,00 vyučená

provozní pracovnice: úvazek 1,00 vyučená

topič úvazek 0,125 základní vzdělání

3. Údaje o pracovnicích ŠJ

vedoucí ŠJ: úvazek 0,80 SŠ

kuchařky: úvazek 1,00 vyučená v oboru

úvazek 1,00 základní vzdělání

 

 1. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2022 / 2023:

Počet přijatých: 33

Počet nepřijatých: 25, z toho 1 z obvodu

OŠD: 7

Počet odvolání: 2

 

 1. Výchovně vzdělávací proces:

MOTTO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. «

 • Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

 • Ozdravný program: - zrakový screening dětí v MŠ (29. 11. 2022)

- logopedická depistáž dětí v MŠ (27. 2. 2023)

- škola v přírodě – pro malý zájem (2 děti) se nekonala

- sezónní činnosti: sprchování

sáňkování

- plavání (Aquacentrum Pardubice)

 • Zájmové kroužky: - anglický jazyk (lektor Mgr. Stránská) – hradí rodiče

- keramika (lektor p. Kadlečková) – hradí rodiče

- dětská jóga v MŠ (lektor Bc. Janečková) – hradí rodiče

- taneční a pohybová průprava (lektor Mgr. Nováková)

– hradí rodiče

 

 • Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek

 • Ekologické aktivity: - celoroční sběr PET lahví – umístění na 6. místě mezi

pardubickými školami

- celoroční sběr starého papíru – umístění na 8. místě

mezi pardubickými školami

- celoroční sběr plechovek a kovových obalů – umístění

na 7. místě mezi pardubickými školami

 • Přírodovědné programy: - září – návštěva záchranné stanice zvířat Pasíčka

- březen – domácí zvířata – výukový program

s živými zvířaty „Velikonoční hrátky se zvířátky“

- duben – dravci

- květen – kino do škol – ml.d, – „Krtek“

– st.d. – „Stromy“

- červen – papoušci v MŠ

 • Dopravní a bezpečnostní výchova: – březen – beseda se zdravotníky „Práce

záchranářů“ + prohlídka sanitky

– květen – den otevřených dveří na letišti

 • Zapojení do projektů:

- „Celé Česko čte dětem“ - týden čtení dětem – číst a povídat si s dětmi přišla 8. a 9. 6. 2023 česká spisovatelka Jitka Vítová

- „Se Sokolem do života“

 

 1. Humanitární činnost, charita:

 • FOR HELP – zakoupení dřevěných hraček pro pomoc dětem a lidem s autismem (září 2022, březen 2023)

 • Oblastní Charita Pardubice – potravinová sbírka „Daruj potřebné“ (7. až 11. 11. 2022), Tříkrálová sbírka (5. – 6. 1. 2023)

 • PAPRSEK – nákup kancelářských potřeb – příspěvek na pomoc k udržení pracovních míst pro zdravotně postižené (leden 2023)

 • BEVOTEX – chráněná dílna Týn nad Vltavou – nákup pomůcek

 • BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (únor 2023)

 • KOSATEC – chráněná dílna Pardubice – prodej šitých hraček (15. až 29. 3.) + šití obalu na interaktivní televizi a pomůcek pro MŠ (duben 2023)

 

 1. Prevence sociálně patologických jevů:

 • program prevence sociálně patologických jevů s názvem “Minimální preventivní program” (výchova ke zdravému životnímu stylu)

 • březen – beseda se zdravotníky „Práce záchranářů“

 

 1. Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2022 /2023:

Ředitelka školy:

- Rozpočet od 1.1.2023, vykazování školního roku 2022/2023 – webinář 19. 09. 2022

- Předškolní vzdělávání v zemi Komenského – celostátní konference

05. 10. až 07. 10. 2022

- Supervize ředitelek MŠ 26. 10. 2022

- V hlavní roli ředitel školy – celostátní konference 31. 10. 2022

- Respirační (rýma, kašel) a gastrointestinální onemocnění (průjem, zvracení) –

u dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má mateřská škola postavit… - webinář

23. 11. 2022

- Supervize ředitelek MŠ 02. 12. 2022

- Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023 13. 12. 2022

- Supervize ředitelek MŠ 31. 01. 2023

- Asertivita – nezbytná výbava v komunikaci ředitele MŠ – 1. díl 08. 02. 2023

- Společné setkání – vykazování produktivních hodin školního asistenta –

vykazování aktivity inovace 16. 02. 2023

- Supervize ředitelek MŠ 31. 03. 2023

- Ochutnávka selského rozumu – webinář 05. 04. 2023

- Konzultace ke správnímu řízení – webinář 14. 04. 2023

- Asertivita – nezbytná výbava v komunikace ředitele MŠ – 2. díl 28. 04. 2023

- Asertivita – nezbytná výbava v komunikace ředitele MŠ – 3. díl 12. 05. 2023

- Supervize ředitelek MŠ 02. 06. 2023

- Vzdělávání předškolních dětí a žáků na prvním stupni základních škol v oblasti

kyberbezpečnosti 14. 06. 2023

- Střední článek podpory 23. 06. 2023

 

Pedagogičtí pracovníci:

- Respirační (rýma, kašel) a gastrointestinální onemocnění (průjem, zvracení) –

u dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má mateřská škola postavit… - webinář

23. 11. 2022

- Ochutnávka selského rozumu – PhDr. Marek Herman – webinář – 2 učitelky 05. 04. 2023

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Vedoucí ŠJ + účetní

- Seminář pro pracovníky ŠJ v oblasti hygieny potravin - webinář 06. 03. 2023

- Seminář pro vedoucí školních jídelen 08. 03. 2023

- Odpolední gastronomické vzdělávání – ŠJ MŠ Brožíkova 13. 06. 2023

 

Kuchařka

- Odpolední gastronomické vzdělávání – ŠJ MŠ Brožíkova 13. 06. 2023

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Zapojení do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“ - celoroční projekt pro předškolní děti - pomocí pohybových
dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět září 2021 – červen 2022

Zahradní slavnost Dovádění s lesními skřítky 21.9.2022
Návštěva Záchranné stanice Pasíčka 27.9.2022
Dýňování a Halloween 25.10.2022

Potravinová sbírka pro potřebné 7.-11.11.2022

Svatý Martin na koni… 11.11.2022
Vánoční výlet Dvůr Králové nad Labem – výroba vánočních ozdob 22.11.2022
třída Kytičky a Sluníčka

Vánoční výlet Třebechovice pod Orebem 23.11.2022
třída Myšičky a Koťátka

Nadílka od Mikuláše 6.12.2022
Divadlo Kozlík – loutkové představení 8.12.2022

Vánoční dílna s rodiči 14.12.2022

Vánoce pro zvířátka – výprava Sluníček do lesa 15.12.2022
Tříkrálová sbírka 5. a 6.1.2023
Hry na sněhu leden 2023

Plavání třída Kytičky a Sluníčka

Karneval 23.2.2023
Poznáváme tělo 13.-17.3.2023

Práce záchranářů 23.3.2023
Návštěva ZŠ Ohrazenice 27.3.2023
Velikonoce se zvířátky 30.3.2023

Dravci 3.4.2023

Malý zpracovatel odpadu 20.4.2023

Objevitelská stezka přírodou 21.4.2023

Čarodějnický rej 28.4.2023

Den otevřených dveří Letiště Pardubice 26.5.2023

Den dětí 1.6.2023

Papoušci 5.6.2023

Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky 7.6.2023

CČČD Beseda se spisovatelkou Hanou Vítovou 8. a 9.6.2023

Výlet na zámek Kačina 13.6.2023

Přespání ve školce 23.6.2023
 

Fotografování dětí - listopad – vánoční – Photodienst Brno

- květen – společné na konci školního roku Photodienst Brno

 

Schůzky s rodiči - září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod.

- červen – informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

Spolupráce se ZŠ - březen – návštěva ZŠ Ohrazenice – prohlídka areálu školy,

ukázka práce dětí v 1. třídě

- duben – schůzka pro rodiče ohledně zápisu do ZŠ s panem

ředitelem Mgr. Bc. Františkem Stejskalem

 

 1. Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů:

8. 11. 2022 Magistrát města Pardubic

 

Kontrola: Navazující kontrola odstranění nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření.

Závěr: Nedostatky z kontroly provedené 31. 1. – 2. 2. 2022 byly odstraněny

a napraveny.

23. 2. 2023 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

 

Kontrola: Kontrola plnění povinností stanovených zákony. - MŠ

Závěr:

 1. V ložnici dětí (třída Myšičky) bylo skladováno 6 kovových lehátek s matracemi

a lůžkovinami a lůžkovinami dětí, které neposkytují jejich řádné provětrávání.

 1. Na hygienickém zařízení dětí u třídy Koťat tekla u umyvadel dětí pouze studená voda. Umyvadlo na mytí rukou na hygienickém zařízení dětí v 1. PP u keramické dílny bylo vybaveno přívody teplé a studené pitné vody – netekla voda míchaná.

 2. Výměna lůžkovin probíhá 1x za 4 týdny.

 3. Na hygienických zařízení dětí byly skladovány předměty nesouvisející s provozem, konkrétně: kartónové krabice s karimatkami.

V prádelně otopné těleso mělo zrezivělé povrchy, smaltovaný dvoudřez měl silně poškozený vnitřní povrch včetně poškozené vodovodní baterie. Dveře z chodby do prádelny měly poškozené vnější povrchy, oprýskaný emailový nátěr.

23. 2. 2023 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

 

Kontrola: Kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského

Parlamentu a Rady (ES). - ŠJ

Závěr:

 1. Stěna v přístupové chodbě stravovacího provozu (1. PP) měla poškozené povrchy u podlahy – vzlínající vlhkost, zpuchřelé a opadávající omítky.

 2. Dřevěné stoličky ve varně nebyly udržovány v řádném stavu, měly poškozené povrchy – oprýskané dřevo.

Otopné těleso v hrubé přípravně zeleniny/ovoce mělo poškozené, zkorodované povrchy.

 1. Uzavíratelná nádoba na odpad umístěna ve varně neměla vhodnou konstrukci.

 2. V úklidové komoře s výlevkou byly skladovány předměty nesouvisející s provozem, např. pečící papíry, pytlíky na potraviny, potravinářská folie.

 3. Plastová prkénka (modré a hnědé prkénko na přípravu svačin, zelené prkénko na čistou zeleninu) a dřevěný vál na přípravu těst byly v době kontroly s prořezanými povrchy.

Plastový poklop u škrabky na zeleninu byl poškozený, rozlámaný a vylomený.

 

 1. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2022:

Hlavní činnost

Výnosy školy za rok:

Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice) 982 600, - Kč

Dotace ze státního rozpočtu 8 189 049, - Kč

Stravné, školné, atd. 803 028,20 Kč

Ostatní výnosy 31 961,17 Kč

Dotace (Šablony III + JAK) 287 573,87 Kč

Zúčtování s fondy: fond odměn 0 Kč

rezervní fond 154 620,80 Kč

investiční fond 0 Kč

FKSP 0 Kč

Celkové výnosy 10 448 833,04 Kč

 

Náklady školy za rok:

Platy zaměstnanců 6 340 532,- Kč

Odvody na pojištění + nemocenská 2 244 231,92 Kč

Spotřeba materiálu 747 334,88 Kč

Náklady z drobného DM 195 152,22 Kč

Odpisy 11 004, - Kč

Opravy a udržování 176 819,77 Kč

Náklady na energie 451 870,20 Kč

Ostatní služby (úroky, poplatky, revise, služby spojů, programy, školení,

dopravné, plavání, vstupné apod.) 281 888,05 Kč

 

Celkové náklady 10 448 833,04 Kč

 

Hospodářský výsledek celé organizace 0 Kč

 

Rozdělení HV:

Fond odměn 0 Kč

Rezervní fond 0 Kč

 

 

………………………………….

podpis

 

Datum: 10. 10. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2024 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.