přístupnost webu

Výroční zpráva


 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok 2018/2019

Zpracovala:     Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

 1. Základní údaje o škole:

Název: Mateřská škola Pardubice–Ohrazenice, Školská 225

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

IČ: 60158964

Bankovní spojení: Komerční banka - 10639561 / 0100

Telefon: 466 415 672

Email: msohrazenice@volny.cz

Webové stránky: www.msohrazenice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice

Součásti školy: Mateřská škola – IZO  060 158 964

                          Školní jídelna – IZO   102 854 106

 1. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka: Bc. Eva Obstová

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová

Vedoucí ŠJ: Iva Pulpánová

 1. Součásti školy:

Mateřská škola                      kapacita 104 dětí           

Školní jídelna                         kapacita 120

 1. Charakteristika školy:

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16. 30 hod.

Velikost školy, počet tříd: od 1. 9. 2010 – 4 třídy

                                        od 1. 9. 2012 – kapacita 104 dětí

             Věkové složení dětí: do 3 let:   9                 

                              3 leté:     24

                              4 leté:     29
                              5 leté:     38                  

                              starší :      4

                              celkem:  104

 1. Oblast materiálního vybavení a oprav:

Mateřská škola

– zakoupeno:   nábytek – šatní skříně (provozní zaměstnanci)

                                       – policové skříně + stůl (keramická dílna)

                                                  barely na pitný režim

                                                  vysavač

                                                  rádio s CD

                                                  didaktické pomůcky – Živé domino

                                                                                  – Zvířátka naší planety

                                                                                  – Vendulka a její příběh

                                                                                  – Ochrana a bezpečí

                                                                                   kostýmy k pohádce „O dvanácti měsíčkách“

                                                                                   hra Magnetic

                                                                                   kostky DAPP

                                                                                   skládačka

                                                                                   dřevěné bludiště

                                                                                   nástěnka s okénky

                                                                                  dřevěná autíčka

                                                                                  hračky

                                                                                                            

– zajištěny opravy:   oprava police a regálu ve školní kuchyni

                                                                         oprava žaluzií

                                                                         oprava skříní

                                                                         oprava topení + kotlů

                                                                         čištění koberců

                                                                         malování sušárny

                                                                         elektro opravy

                                                                         servis a opravy PC

                                                                         čištění kanalizace

                                                                                                                                                 

Školní zahrada

– zakoupeny:                             mobilní mlhoviště

                                                  dětská průlezka

                                                  veselá housenka 2x

                                                  dětská odrážedla 4x

                                                  řetězová pila

                                                  aku sekačka

                                                  aku zahradní nůžky

                                                                                         

– pravidelná údržba: kontrola a oprava zahradního traktůrku

                                                nové baterie do traktůrku

                                                sekání trávy, hubení plevele, sběr listí

                                               opravy, broušení a nátěr zahradních prvků                                             

 1. Složení tříd a jejich zaměření:

           1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let

           2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let

           3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let

           4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

 

 1. Personální zabezpečení školy:
 2.  Údaje o pedagogických pracovnících

         Ředitelka školy:   31 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ, VŠ

          Učitelky:              31 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ

                                      32 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ

                                      36 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ

                                       51 let praxe       úvazek 1,00     SPgŠ

                                      10 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ

                                      3,5 roku praxe    úvazek 1,00     SPgŠ

                                      1 rok praxe      úvazek 1,00     G                               

 1.  Údaje o nepedagogických pracovnicích

Ekonomka                       úvazek  0,20     SŠ

Školnice                           úvazek 1,00     vyučená

Provozní pracovnice        úvazek 1,00     základní vzdělání

 1.  Údaje o pracovnicích ŠJ

Vedoucí ŠJ                   úvazek  0,40     SŠ

Kuchařka                      úvazek 1,00     základní vzdělání

Pomocná kuchařka      úvazek 1,00     vyučená v oboru

 

 1. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018 / 2019:

Počet přijatých:   33

Počet nepřijatých:   0

OŠD:   0

Počet odvolání:   0

 

 1. Výchovně vzdělávací proces:

motto mateřské školy:

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. «

 

 • Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby se v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.
 • Ozdravný program : - škola v přírodě

                                                            - sezónní činnosti: sprchování

                                                              sáňkování

                                                           - plavání (Aquacentrum Pardubice)                                                                  

 •    Zájmové kroužky :  - výuka anglického jazyka (jazyková agentura s.r.o.                              

Kolumbus – Mgr. Nádvorníková) – hradí rodiče

                           - keramika (lektor pí. Kadlečková) – hradí rodiče 

                           - taneční a pohybová průprava (lektor Mgr. Nováková)

                          – hradí rodiče

                          - dětská jóga v MŠ (lektor Bc. Janečková) – hradí rodiče

 

 • Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek
 • Ekologické aktivity

– celoroční sběr PET lahví – umístění na 9. místě mezi pardubickými školami

– celoroční sběr starého papíru

 • Přírodovědné programy

- listopad – Vánoce se zvířátky – výlet do záchranné stanice Pasíčka u Skutče (ekologie: ochrana přírody, krmení zvířátek dovezenými dobrotami)

- březen – dravci

- březen – domácí zvířata – výukový program s živými zvířaty

 • Dopravní a bezpečnostní výchova

– duben – beseda policií ČR – zahrada MŠ

 

 1.   Humanitární činnost, charita:
 • Sbírkové dny pro Světlušku – pomoc nevidomým (10. až 14. 9. 2018)
 • FOR HELP – zakoupení dekoračních výrobků ze dřeva pro pomoc dětem a lidem s autismem (září 2018, březen 2019)
 • Dapp – CHPM, s.r.o. – zakoupení „Vaku odvahy“ a didaktických pomůcek pro činnosti dětípříspěvek na chráněnou dílnu (říjen 2018, únor 2019)
 • PAPRSEK – nákup kancelářských potřeb příspěvek na pomoc k udržení pracovních míst pro zdravotně postižené (listopad 2018, duben 2019)
 • T-WOOD s.r.o. – zakoupení hraček ze dřeva – fotbálku a doplňků k hrací stěně – výrobků chráněné dílny ve Frýdlantě nad Ostravicí (prosinec 2018)
 • BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (prosinec 2018, duben 2019)        
 • K2P s.r.o. – prodej šitých výrobků chráněné dílny Pardubice v naší MŠ (3. až 17. 11. 2018)

 

 

 1.   Prevence sociálně patologických jevů:
 • program prevence sociálně patologických jevů s názvem „Minimální preventivní   

          program“ (výchova ke zdravému životnímu stylu)

 • beseda s městskou policií

 

 1.   Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2018 / 2019:

Ředitelka školy: 9 seminářů + 3 kurzy

– Zdravotník zotavovacích akcí – kurz                                              1. 10. – 15. 10. 2018

–  Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role – celostátní konference –

    Praha                                                                                              22. 10. 2018

–  Socio-emoční rozvoj předškolních dětí v metodice Dobrý začátek – Praha – kurz –                            

 1. část                                                                          13. 1 a 14. 11. 2018

–  Problémové situace ve správním řízení, řešení stížností a petic, poskytování informa -

    cí veřejnosti                                                                                     29. 1. 2019

–  Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019                            11. 2. 2019

 • Supervize ředitelek MŠ Praha                                  18. 2. 2019
 • Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba a použití            8. 3. 2019                                   
 • Dobrý začátek stáž ve Walesu, Anglie – kurz – 2. část                    1. 4. 5. 4. 2019 
 • Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy kurz                                                                                                                                                 15. 4. 2019 až 24. 2. 2020
 • GDPR                                                                                                            17. 4. 2019
 • Společné setkání analytiků ze škol s úzkým realizačním týmem MAP        13. 5. 2019
 • Supervize ředitelek MŠ Praha                                                                      5. 6. 2019
 • Registr smluv, zadávání veřejných zakázek                                                 12. 6. 2019                                                      

 

Pedagogičtí pracovníci: celkem 10 seminářů + 1 kurz

 • Individualizace práce v mateřské škole                                                      11. 10. 2018
 • Problémové situace ve třídě MŠ                                                                 29. 11. 2018                                                             
 • Orientační logopedické vyšetření 1. část                                                    3. 12. 2018
 • Orientační logopedické vyšetření 2. část                                                    7. 1. 2019
 • Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ                                   9. 1. 2019

                                   –  Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole                              14. 1. 2019

 • Neukázněné dítě v předškolním věku                                                        21. 2. 2019
 • Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné MŠ kurz

15. 4. 2019 až 24. 2. 2020  

   -   Veselé kolektivní logopedické chvilky                                                         16. 4. 2019                                        

  –  Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání                       3. 5. 2019

  –  Registr smluv, zadávání veřejných zakázek                                                12. 6. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Nepedagogičtí pracovníci:

   Vedoucí ŠJ + ekonom

 • Jak ušetřit práci účetní, zlepšit kontrolu a přehled nad hospodařením ŠJ    9. 10. 2018

                                   –  Aktuální informace pro činnost školních jídelen                                             5. 2. 2019

 • Pracovní setkání VŠJ                                                                                         22. 8. 2019

                                   Kuchařka

 • Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ                                                            18. 4. 2019

Provozní pracovnice

 • Zdravotník zotavovacích akcí                                                                            1. 10. 15. 10. 2018                     

 

 1.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

                 Září
                 - Sbírkové dny pro Světlušku a Černobílý den v MŠ: 10. 9. – 14. 9. 2018
                 - Divadlo v MŠ „Kocourek Mourek“: 20. 9. 2018
                 - Zábavné odpoledne pro děti a rodiče „Vodnická šou“: 26. 9. 2018
             
                Říjen
                -
Divadlo s maňásky „Princezna žabka“: 3. 10. 2018
                - Bubenická dílna na školní zahradě: 11. 10. 2018
                - Hallowenské dopoledne ve třídě Koťata: 31. 10. 2018
 
                Listopad
                - Tři maňáskové pohádky (Růženka, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Zajíc, liška
                  a kohout): 8. 11. 2018
               - Martinská jízda třídy Sluníčka: 11. 11. 2018
                - Hudební pořad v KC Dubina „Jak Uhlíř Skoumal Svěrák“: 16. 11. 2018
                - Výlet třídy Kytičky a Sluníčka do Záchranné stanice Pasíčka „Vánoce se zvířátky“:
                  27. 11. 2018
                - Divadlo „Jejda, strašidýlko!“: 29. 11. 2018
                - Plavání třídy Kytičky: 26. 11. 2018 – 18. 2. 2019
               
                Prosinec
                - Mikulášská nadílka: 5. 12. 2018
               - Vánoční výlet třídy Kytičky a Sluníčka „Peklo Čertovina“: 6. 12. 2018
               - Divadlo s adventním příběhem Marie a Josefa „Radujme se, veselme se“:
                 12. 12. 2018
               - Vánoční tvořivé odpoledne pro děti a rodiče: 12. 12. 2018
               - Vánoční výlet třídy Myšičky „Pohádkové peklo“: 17. 12. 2018
               - Vánoční program v Ekocentru třídy Koťata: 17. 12. 2018
               - Vánoční nadílka: 18. 12. 2018
               - Vánoční Pardubice třídy Sluníčka: 20. 12. 2018

                Leden
                -
Koledování Tří králů: 4. 1. 2019
                - Výlet třídy kytičky a Sluníčka do Hvězdárny v Hradci Králové: 15. 1. 2019
               - Pohádka v KC Dubina „Princezna Mlsalka“: 30. 1. 2019

               Únor
               -
Pohádka s marionetami „Šípková Růženka“: 21. 2. 2019
               - Logopedické pohádky „O ztraceném písmenku“ a „O líném jazýčku“: 22. 2. 2019
               - Plavání třídy Sluníčka: 26. 2. – 30. 4. 2019
               -Karneval „Kouzla a čáry s Harry Potterem“: 27. 2. 2019

                Březen
                -
Ukázka dravců a Den otevřených dveří: 20. 3. 2019
                - Návštěva 1. třídy ZŠ Ohrazenice s ukázkou výuky pod vedením paní učitelky
                  Mgr. Hany Merclové – třídy kytičky a Sluníčka: 27. 3. 2019
               - Ukázka domácích zvířat: 28. 3. 2019

                Duben
               
- Návštěva Východočeského divadla „Komáři se ženili aneb ze života obtížného
                  hmyzu“: 1. 4. 2019
                - Divadlo „Jak vodníček vyklízel rybníček“: 3. 4. 2019
                - Tvoření – výroba překvapení pro maminku pod vedením paní Třískové: 11. 4. 2019
                - Hudební pohádka „Zpívající koťata“: 23. 4. 2019
                - Vynášení smrtky: 19. 4. 2019
                - Beseda s příslušníky Policie ČR: 25. 4. 2019
                -Beseda s příslušníky Policie ČR a ukázka jejich techniky: 25. 4. 2019
                -Čarodějnické dopoledne: 30. 4. 2019
           
               Květen
               -
Besídky dětí tříd Myšičky, Koťata, Kytičky, Sluníčka k svátku maminek
               - Kino do škol „Krtci“ – promítání do kopule: 15. 5. 2019
               - Škola v přírodě – Chata Slunečná, Zdobnice, Rychnov nad Kněžnou
                 20. 5. – 24. 5. 2019 (třídy kytičky a Sluníčka)
                -Pohádka na Kunětické hoře „Jak se peče písnička“: 29. 5. 


                Červen
                 - Výlet třídy kytičky a Sluníčka na Dolní Moravu „Mamutíkův zábavný park
                   4. 6. 2019
                -Výlet třídy Myšičky a Koťata „Babiččin dvoreček“: 5. 6. 2019
                -Sportovní hry v ZŠ Ohrazenice: 7. 6. 2019
               -Malování na plot a výstava dětských výtvarných prací „Svět očima dětí“
                v Hypermarketu Albert: 10. 6. – 16. 6. 2019

                - Loutková pohádka „O drakovi“: 11. 6. 2019
                -Zahradní slavnost s vyřazováním předškoláků pro děti a rodiče: 12. 6. 2019


            Fotografování dětí    –  říjen – vánoční – „Vánoční pokojíček“  – Photodienst Brno

                                               –  únor – fotografování tříd pro Pardubický deník

                                               –  březen – ke Dni matek – firma Galaxys Jan Hrubeš

                                               –  červen – společné na konci školního roku

 

Schůzky s rodiči           -   září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod.                            

                                       –  duben – organizační schůzka pro rodiče dětí, které odjížděly do ŠvP                                                                                                                    

                                          červen – informativní schůzka pro rodiče nově
                                                                                     přijatých dětí

           

Spolupráce se ZŠ          –   únor – schůzka pro rodiče dětí, které jdou k zápisu 2019,

                                             beseda s ředitelem ZŠ Ohrazenice Mgr. Stejskalem

                                        –     březen – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ před zápisem,

                                            ukázka výuky a tvoření dětí pod vedením p. uč.

                                             Mgr. Hany Merclové

 

 1.   Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů:

22. 5. 2019     Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem      

                       v Hradci Králové

Kontrola: Výkon státního zdravotního dozoru zotavovací akce – škola v přírodě v termínu od 20. 5. do 24. 5. 2019, v počtu 30 dětí a 4 dospělých.

Závěr: Při hygienické kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolované parametry odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   4. 6. 2019                   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 

Kontrola: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Závěr: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 

 1.   Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2018:

Hlavní činnost

Výnosy školy za rok:

                                   Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice)     695 200,- Kč

                                   Dotace ze státního rozpočtu     4 783 448,- Kč

                                   Stravné, pitný režim, školné, atd.     788 091,- Kč

                                   Ostatní výnosy     901,- Kč

Dotace   (Šablony I + II)     273 135,20 Kč

Zúčtování s fondy:     fond odměn     0,- Kč

                                  rezervní fond   358 943,35 Kč

                                  investiční fond     0,- Kč

                                  FKSP     0,- Kč

Celkové výnosy         6 899 715,85 Kč

 

Náklady školy za rok

Platy zaměstnanců     3 729 501,- Kč

Odvody na pojištění + nemocenská     1 376 612,- Kč

Spotřeba materiálu     807 871,81 Kč

Náklady z drobného DM     261 107,- Kč

Odpisy     56 082,- Kč

Opravy a udržování     135 655,- Kč

Náklady na energie     221 371,- Kč

Ostatní služby (úroky, poplatky, revize, služby spojů, programy, školení, dopravné, plavání, vstupné apod.)     311 516,04 Kč

Celkové náklady     6 899 715,85 Kč

Hospodářský výsledek celé organizace     0,- Kč

Rozdělení HV:

Fond odměn     0,- Kč

Rezervní fond     0,- Kč

 

 

                                                                                                                                                                                      
 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2020 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.