úvodem


Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice je čtyřtřídní školou s celkovou kapacitou 104 dětí. Přijímá děti ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Na webových stránkách má každá třída svou specifickou barvu a symbol.


© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.