Evropské projekty


Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009050

 

VÝŠE PODPORY – 495 529,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován EU“.


 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.


 

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

 

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.