přístupnost webu

Aktivity


Aktivity, které mateřská škola nabízí

 • anglický jazyk
 • keramika
 • taneční a pohybová průprava
 • plavecký výcvik
 • vědecký kroužek
 • dětská jóga

Akce v průběhu roku

 • každý měsíc divadelní představení v MŠ
 • divadelní představení ve VČD a v Hronovické ul.,popř. KD Dubina
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • výlety
 • karneval
 • besídky a vánoční posezení
 • návštěvy Ekocentra
 • exkurse do HZS Pardubického kraje
 • oslava Dne dětí
 • škola v přírodě (pro starší děti)
 • rozloučení s předškoláky
 • Den otevřených dveří

Kroužky 2019/2020:

1. KERAMIKA
    lektorka Kateřina Kadlečková, 1 krát za 14 dní, 14:45 - 15:30, 1. lekce 7. 10. 2019, třída Kytičky, Sluníčka
2. JÓGA
    lektorka Bc. Kateřina Janečková, 1 krát týdně, 10:30 - 11:20, 1. lekce Sluníčka 2. 10. 2019, Kytičky 3. 10. 2019
3. RYTMICKÁ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA
    lektorka Mgr. Martina Nováková (taneční škola Besta Chrudim), 1 krát týdně celkem 5 lekcí, 10:45 - 11:30, 1. lekce 3. 10. 2019, třída      Koťata, Kytičky, Sluníčka
    26. 3. 2020 zahájen jarní kurz rytmiky, 5 lekcí vždy ve čtvrtek od 10:45
4. ANGLIČTINA
    lektorka Mgr. Petra Nádvorníková (Kolumbus - jazyková agentura s.r.o.), 1 krát týdně, 2 skupiny, 14:15 - 15:00 a 15:05 -15:50, třída
    Kytičky, Sluníčka
 

SBĚR PLASTOVÝCH LAHVÍ

!!! Naše školka se opět účastní soutěže ve sběru plastových lahví „PET!“

Tak jako loňský školní rok, kdy jsme se umístili na 9. místě a získali tak zajímavé ceny, 
i letos se zapojíme do sběru PETek. Cílem je přispět ke zkvalitnění životního prostředí, učit děti od útlého věku třídit odpad a zároveň můžeme opět vyhrát odměny od pořadatele (Služby města Pardubic a.s.), a tak spojit příjemné s užitečným J

Sběr bude probíhat na každé třídě, kam můžete nosit:

 • veškeré nápojové PET lahve – včetně zabarvených (lahve mohou být opatřeny papírovými etiketami a víčky – ne však kovovými)
 • lahve je nutno před uložením do sběrového pytle SEŠLÁPNOUT!
 • nesbírají se lahve od olejů a dalších nebezpečných látek

Předem děkujeme za hojné zásobování PETkami a za to, že pomůžete nám i Vašim dětem zkusit tuto soutěž letos vyhrát, nebo se opět umístit na nějakém z atraktivních míst J.
Prosíme, plastové lahve vhazujte do kontejnerů připravených u tříd k tomu určených. U každého z nich je cedule se základními informacemi o soutěži sběru PET lahví.

Chcete-li nosit do MŠ PET lahve již v pytli, prosíme dávejte lahve do žlutých pytlů k tomu určených. Pytle si můžete kdykoliv vyzvednout u Vaší paní učitelky na třídě. Pytle jsou totiž uchované v učitelských šatnách.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA LETOŠNÍ ÚČAST PŘI SBĚRU PET LAHVÍ I V TOMTO ROCE A DOUFÁME, ŽE SE NÁM LETOS POVEDE UMÍSTIT SE NA NĚJAKÉM ATRAKTIVNĚJŠÍM MÍSTĚ OPROTI LOŇSKÉMU ROKU.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Akce trvá do června 2020


 

SBĚR PAPÍRU v roce 2019/2020

Vážení rodiče,
i v letošním roce bude opět probíhat sběr starého papíru, avšak nastávají mnohé změny.
Letošní rok prvně bude svoz starého papíru probíhat stejně jako u PET lahví, formou soutěže mezi školami, kdy na konci roku proběhne vyhlášení umístění přihlášených školek a přidělení odměn za účast.

Bohužel papír musí být vytříděn zvlášť od kartonu, který se bude sbírat mimo přistavěný kontejner a bude svezen zhruba 1-2krát do roka firmou, která nám svoz papíru poskytla v loňském roce.

 

Prosíme tedy, papír noste svázaný nebo v papírových taškách a ty poté dávejte do předem přistavěného kontejneru.


Karton můžete hromadit také, ale prosíme, nejlépe však nějak svázaný a nechávejte ho vedle kontejneru. My ho poté uskladníme v prostorách školy a bude svezen zhruba 1-2krát do roka.


Veškeré termíny, kdy bude probíhat sběr papíru se vždy včas dozvíte. Nejlépe měsíc předem, prosíme, sledujte nástěnky a předem moc děkujeme za účast ve sběru i v letošním roce!

 


    

© 2020 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.