Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu
Myšičky Koťata Sluníčka

Výroční zpráva 2019/2020

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Zpracovaly: Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

                            Eva QUAISEROVÁ, zástupkyně ředitele

                            Václava FÜLLOVÁ, účetní

 

 1. Základní údaje o škole:

Název: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

IČ: 60158964

Bankovní spojení: Komerční banka – 10639561 / 0100

Telefon 466 415 672

Email: msohrazenice@volny.cz

Webové stránky: www.msohrazenice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice

Součásti školy: Mateřská škola – IZO 060 158 964

                        Školní jídelna – IZO 102 854 106

 

 1. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka: Bc. Eva Obstová

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová

Vedoucí ŠJ: Václava Füllová

 

 1. Součásti školy:

Mateřská škola                 kapacita 104 dětí

Školní jídelna                   kapacita 120

 

 1. Charakteristika školy:

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16.30 hod.

Velikost školy, počet tříd: 4 třídy

                                       zapsaných 98 dětí

 

Věkové složení: do 3 let: 16

                           3 leté:    24

                           4 leté:    23

                           5 leté:    25

                           starší:    10

 

 1. Oblast materiálního vybavení a oprav:

Mateřská škola

 

- zakoupeno: 5x notebook (třídy + VŠJ)

                    4x tablet (třídy)

                    flipchart

                    magnetické tabule „Vláček“ a „Autíčka“ (schodiště)

                    „kameny“ na cvičení

                    interaktivní pohádka „O Budulínkovi“

                    hudební nástroj „citera“

                    metodiky – Kafomet

                          – Logopedárium

          učební pomůcky

          3x rozkládací stůl   

          lednice na ovoce a zeleninu

          štítkovačka

         

- zajištěny opravy: výměna záložního akumulátoru k EZS

                             oprava a servis PC a tiskárny

         oprava žaluzií

         oprava kotelny

         malování ŠK

         servis a oprava myčky        

        

 

Školní zahrada

 

zakoupeno: – dřevěný koník 2x

         – dřevěná kuchyňka 2x

         – dětská odrážedla 3x

         – venkovní dřevěná polytechnická stavebnice Fantazie

         – plastový box na stavebnici Fantazie

             – venkovní překážková dráha Ninja 2x

         – materiál na opravu a nátěr zahradních prvků a laviček

 

- pravidelná údržba: servis a oprava zahradního traktůrku, motobaterie

                               sekání trávy, hubení plevele, sběr listí

                               opravy, broušení a nátěr zahradních prvků a laviček

 

 1. Složení tříd a jejich zaměření:

1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let

2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let

3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let

4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

 

 1. Personální zabezpečení školy:

1. Údaje o pedagogických pracovnicích

ředitelka školy: 34 let praxe     úvazek 1,00     SPgŠ, VŠ

učitelky:            34 let praxe     úvazek 1,00     G, SPgŠ

                        34 let praxe     úvazek 1,00     SPgŠ, VŠ

                        35 let praxe     úvazek 1,00     SPgŠ

                        39 let praxe     úvazek 1,00     G, SPgŠ

                  12,5 roku praxe     úvazek 1,00     OA, VOŠ

                        2 roky praxe     úvazek 1,00     SPgŠ

                    1,5 roku praxe     úvazek 1,00     SŠ

                        2 roky praxe     úvazek 0,4838 SPgŠ, VŠ

 

2. Údaje o nepedagogických pracovnicích

ekonomka                    úvazek 0,20     SŠ

školní asistentka           úvazek 0,30     vyučená (z prostředků ESF)

školnice                        úvazek 1,00     vyučená

provozní pracovnice:    úvazek 1,00     vyučená

                                    úvazek 0,375   vyučená

topič                             úvazek 0,125   základní vzdělání 

 

 

3. Údaje o pracovnicích ŠJ

vedoucí ŠJ:                   úvazek 0,80     SŠ

kuchařky:                     úvazek 1,00     vyučená v oboru

                                    úvazek 1,00     základní vzdělání

 

 

 1. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021 / 2022:

Počet přijatých:   26  

Počet nepřijatých:   2 z obvodu

OŠD:   8

Počet odvolání:   0

 

 1. Výchovně vzdělávací proces:

MOTTO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. «

 

 • Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.
 • Ozdravný program: - zrakový screening dětí v MŠ (8. 10. 2021)

- logopedická depistáž dětí v MŠ (8. 2. 2022)

- škola v přírodě – chata Start, Deštné v O. h. (23. až 27. 5.)

- sezónní činnosti: sprchování

                                                                                                     sáňkování

                                       - plavání (Aquacentrum Pardubice)

 • Zájmové kroužky: - anglický jazyk (lektor Mgr. Stránská) – hradí rodiče

        - keramika (lektor p. Kadlečková) – hradí rodiče

        - dětská jóga v MŠ (lektor Bc. Janečková) – hradí rodiče

Z důvodu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 kroužky fungovaly dle platných omezení nebo se nekonaly.

 • Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek
 • Ekologické aktivity: - celoroční sběr PET lahví – umístění na 8. místě mezi

  pardubickými školami

- celoroční sběr starého papíru – umístění na 13. místě    

                                               mezi pardubickými školami

 • Přírodovědné programy: - listopad – výlet do Apolenky na environmentální

          program o koních

        - listopad – dravci

        - duben – domácí zvířata – výukový program 

          s živými zvířaty „Jarní hrátky se zvířátky“

 • Dopravní a bezpečnostní výchova – duben – beseda s policií ČR – „Prevence

     nebezpečí na ulici“

 • Zapojení do projektů:

- „Celé Česko čte dětem“ - 11. týden čtení dětem (4. až 10. 10. 2021) – číst     

  a povídat si s dětmi přišel 7. 10. 2021 český spisovatel Jan Kotouč

- „Se Sokolem do života“

 

 1. Humanitární činnost, charita:
 • Sbírkové dny pro Světlušku – pomoc nevidomým (6. až 10. 9. 2021)
 • Oblastní Charita Pardubice – potravinová sbírka „Daruj potřebné“                      (8. až 12. 11. 2021)
 • K2P s.r.o. – chráněná dílna Pardubice – prodej šitých hraček (listopad 2021)
 • FOR HELP – zakoupení dřevěných hraček pro pomoc dětem a lidem s autismem (září 2021, prosinec 2021, březen 2022, červen 2022)
 • BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (listopad 2021)
 • PAPRSEK – nákup kancelářských potřeb – příspěvek na pomoc k udržení pracovních míst pro zdravotně postižené (březen 2022)
 • Diakonie Broumov – sbírka textilu (2. až 9. 6. 2022)

 

 1. Prevence sociálně patologických jevů:
 • program prevence sociálně patologických jevů s názvem “Minimální preventivní program” (výchova ke zdravému životnímu stylu)
 • duben – beseda s policií ČR – „Prevence nebezpečí na ulici“

 

   

 

 1. Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2021 /2022:

Ředitelka školy: 9 seminářů

- Supervize ředitelek MŠ                                                                  22. 09. 2021 

- Program I-SOPHI pro MŠ                                                               11. 10. 2021

- Strategie efektivního vedení týmu – když tým vede žena – konference       

                                                                                         13. 10. až 15. 10. 2021

- Učitelka je anděl, ale především člověk – konference                      01. 11. 2021

- Supervize ředitelek MŠ – webinář                                                    10. 02. 2022

- Podpora pedagoga na jeho profesní cestě – seminář do sborovny   19. 02. 2022

- Supervize ředitelek MŠ                                                                    21. 04. 2022

- Když neštěstí zasáhne školu aneb mocná síla komunikace              12. 05. 2022

- Supervize ředitelek MŠ                                                                   14. 06. 2022

 

Pedagogičtí pracovníci: 5 seminářů

- Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké literatury                    22. 10. 2021

- Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let                                             02. 12. 2021

- Vzdor a tvrdohlavost u předškolních dětí                                         14. 12. 2021

- Podpora pedagoga na jeho profesní cestě – seminář do sborovny – 8 učitelek                                                                                                     19. 02. 2022

- První pomoc u dětí do 6 let                                                            01. 04. 2022

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Vedoucí ŠJ + ekonom

- Aktuální informace pro činnost školních jídelen – webinář                28. 02. 2022

- Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení                09. 05. 2022

 

Kuchařka

- Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti MŠ a ZŠ                      12. 09. 2021
- Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení                09. 05. 2022

 

 

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

      Zapojení do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky,
      cvičíme se zvířátky“ - celoroční projekt pro předškolní děti - pomocí pohybových
      dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět   září 2020 – červen 2021

 


Sbírka pro Světlušku 6. - 10.9.2021, nasbírali jsme celkem 7300 Kč
    
Podzimní radovánky – pouštění draka 22.9.2021
 V rámci zapojení do projektu Celé Česko čte dětem navštívil 7.10.2021 naše děti spisovatel Jan Kotouč. Představil svoji oblíbenou knihu z dětství, seznámil děti, co obnáší práce spisovatele atp.

Dýňování a strašidla 18. – 26.10.2021 (Sluníčka)
 

U koní v Apolence 2.11.2021 (Kytičky a Sluníčka)

Strašidýlka v Kytičkách 4.11.2021

Přiletěli dravci 9.11.2021

Oslava Svatého Martina 11.11.2021

Potravinová sbírka pro potřebné 15.11.2021
 

Lesní dobrodružství se Sluníčky 23.11.2021
 

Prodej šitých hraček Chráněné dílny K2P s.r.o. 25.11.2021

Mikulášská nadílka 3.12.2021

Vánoční těšení i potěšení v prosinci 2021

Tříkrálová cesta 6.1.2022

Kytičkové plavání leden 2022

Dovádění na sněhu leden 2022

Jíme zdravě i hravě 27.1.2022
 

Poznáváme svoje tělo únor 2022
 

Karneval 25.2.2022
 

Sluníčkové plavání březen 2022
 

Jarní sluníčkové čarování duben 2022
 

Beseda s policistkou Městské policie Pardubice 21.4.2022

Zvířátka ve školce 26.4.2022
 

Čarodějnický rej 29.4.2022
 

Škola v přírodě pro Sluníčka v Deštné v Orlických horách 23. – 27.5.2022

Zahradní slavnost k MDD s vyřazením předškoláků 1.6.2022

Pirátská šou s papoušky 8.6.2022
 

Výlet do Archeoparku Stěžery (Kytičky a Sluníčka) 15.6.2022
 

Výlet na zámek v Cholticích (Myšičky a Koťátka) 22.6.2022
 

 

Fotografování dětí - listopad – vánoční – Photodienst Brno

                               - květen – společné na konci školního roku – FotoPetříček

 

     Schůzky s rodiči - září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod.

                                   - duben – organizační schůzka pro rodiče dětí, které odjížděly     

                                                   do ŠvP

                                   - červen – informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

     Spolupráce se ZŠ - všechny akce zrušeny z důvodu epidemiologické situace

                                       onemocnění COVID-19

 

 1. Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů:

31. 1. – 2. 2. 2022                 Magistrát města Pardubic 

                                         

Kontrola: Kontrola hospodaření příspěvkové organizace ve vybraných oblastech za roky 2019 - 2021.

Závěr:

 1. Organizace byla upozorněna na stvrzování předběžné finanční kontroly při řízení veřejných výdajů v souladu s § 13 a § 14 prováděcí vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole (chybí I. fáze finanční kontroly, hlavní účetní stvrzuje finanční kontrolu až po vyplacení peněžních prostředků).

Odstraněno ihned.

 1. Organizace byla upozorněna na riziko porušení rozpočtové kázně v případě, kdy je fond použit na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví právní předpis - § 4 odst. 7 vyhlášky č. 114 / 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Napraveno v průběhu kontroly.

 

     24. 8. 2022                          Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

     Kontrola: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování

     ostatních povinností plátce pojistného.

     Závěr: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční

     nedostatky.

 

 

 1. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2021:

 Hlavní činnost

     Výnosy školy za rok:

     Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice)          703 000, - Kč

     Dotace ze státního rozpočtu          7 893 856, - Kč

     Stravné, školné, atd.          649 471,80 Kč

     Ostatní výnosy          28 017,20 Kč

     Dotace (Šablony II)          122 876,55 Kč

     Zúčtování s fondy: fond odměn          0 Kč

                                   rezervní fond          23 249,- Kč

                                   investiční fond          0 Kč

                                   FKSP          0 Kč

     Celkové výnosy          9 420 470,55 Kč

 

     Náklady školy za rok:

     Platy zaměstnanců          5 963 351, - Kč

     Odvody na pojištění + nemocenská          2 158 723, 38 Kč

     Spotřeba materiálu          644 685,63 Kč

     Náklady z drobného DM          45 027, 38 Kč

     Odpisy         11 004, - Kč

     Opravy a udržování          72 820, 98 Kč

     Náklady na energie          229 364, 27 Kč

     Ostatní služby (úroky, poplatky, revise, služby spojů, programy, školení,      

     dopravné, plavání, vstupné apod.)          255 688, 35 Kč

    

     Celkové náklady          9 380 664, 99 Kč

 

     Hospodářský výsledek celé organizace          39 805, 56 Kč

 

     Rozdělení HV:

     Fond odměn          10 000, - Kč

     Rezervní fond          29 805, 56 Kč
 

 Datum:     10. 10. 2022 

 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.