přístupnost webu
Myšičky Koťata Sluníčka

Výroční zpráva 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
školní rok 2019/2020

 

Zpracovala: Bc. Eva OBSTOVÁ, ředitelka školy

 

1. Základní údaje o škole:

Název: Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice

IČ: 60158964

Bankovní spojení: Komerční banka – 10639561 / 0100

Telefon 466 415 672

Email: msohrazenice@volny.cz

Webové stránky: www.msohrazenice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice

Součásti školy: Mateřská škola – IZO 060 158 964

Školní jídelna – IZO 102 854 106

 

2. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Ředitelka: Bc. Eva Obstová

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová

Vedoucí ŠJ: Iva Pulpánová

 

3. Součásti školy:

Mateřská škola kapacita 104 dětí

Školní jídelna kapacita 120

 

4. Charakteristika školy:

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16.30 hod.

Velikost školy, počet tříd: 4 třídy

zapsaných 100 dětí

Věkové složení: do 3 let: 16

3 leté: 22

4 leté: 25

5 leté: 30

starší: 7

 

5. Oblast materiálního vybavení a oprav:

Mateřská škola

- zakoupeno: nábytek – skříně na prádlo 4x

– skříně na úklidové a čistící prostředky 3x

– spisová skříň

interaktivní televize 3x

pojezdový stojan pod TV 3x

notebook

interaktivní pohádka “O čertech”

učební program

cvičební pomůcky – kuře, slon, malý slon, želva

kostky

lednice Philco

zásobníky na papírové ručníky, papírové ručníky, gumové rukavice

(COVID-19)

 

- zajištěny opravy: oprava topení a kotlů

oprava zámku u hlavních dveří

oprava vodovodu ve školní kuchyni

čištění koberců

servis a opravy PC

 

Školní zahrada

- zakoupeny: modrá skluzavka

horolezecká stěna (dar)

námořní skluzavka

 

- pravidelná údržba: kontrola a oprava zahradního traktůrku

sekání trávy, hubení plevele, sběr listí

opravy, broušení a nátěr zahradních prvků, dveří

 

6. Složení tříd a jejich zaměření:

1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let

2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let

3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let

4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let

 

7. Personální zabezpečení školy:

1. Údaje o pedagogických pracovnicích

ředitelka školy: 32 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ, VŠ

učitelky: 32 let praxe úvazek 1,00 G, SPgŠ

33 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ

37 let praxe úvazek 1,00 G, SPgŠ

52 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ

11 let praxe úvazek 1,00 SPgŠ

4,5 roku praxe úvazek 1,00 SPgŠ

2 roky praxe úvazek 1,00 G
 

2. Údaje o nepedagogických pracovnicích

ekonomka úvazek 0,20 SŠ

školní asistentka úvazek 0,60 vyučená (z prostředků ESF)

školnice úvazek 1,00 vyučená

provozní pracovnice úvazek 1,00 základní vzdělání

topič úvazek 0,125 základní vzdělání
 

3. Údaje o pracovnicích ŠJ

vedoucí ŠJ: úvazek 0,40 SŠ

kuchařky: úvazek 1,00 vyučená v oboru

úvazek 1,00 základní vzdělání

 

8. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019 / 2020:

Počet přijatých: 27

Počet nepřijatých: 6

OŠD: 10

Počet odvolání: 0

 

9. Výchovně vzdělávací proces:

MOTTO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. «

 

 • Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

 • Ozdravný program: - škola v přírodě

- sezónní činnosti: sprchování

Sáňkování

- plavání (Aquacentrum Pardubice)

 • Zájmové kroužky: - výuka anglického jazyka (jazyková agentura Kolumbus s.r.o. -

Mgr. Nádvorníková) – hradí rodiče

- keramika (lector p. Kadlečková) – hradí rodiče

- taneční a pohybová průprava (taneční škola Besta

Chrudim – lektor Mgr. Nováková) – hradí rodiče

- dětská jóga v MŠ (lektor Bc. Janečková) – hradí rodiče

 • Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek

 • Ekologické aktivity: - celoroční sběr PET lahví – umístění na 7. místě mezi

pardubickými školami

- celoroční sběr starého papíru – umístění 8. na místě

mezi pardubickými školami

 • Přírodovědné programy: - říjen – Dětská farma – péče o domácí zvířátka

– Exotická zvířata

 • Dopravní a bezpečnostní výchova

Od 16. 3. 2020 MŠ uzavřena z důvodu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 – všechny akce zrušeny.

 

10. Humanitární činnost, charita:

 • Sbírkové dny pro Světlušku – pomoc nevidomým (9. až 13. 9. 2019)

 • Dapp – CHPM, s.r.o. – zakoupení didaktických pomůcek pro činnosti dětí (barvy a samolepky) – příspěvek na chráněnou dílnu (září 2019)

 • FOR HELP – zakoupení dřevěných hraček pro pomoc dětem a lidem s autismem (září 2019, leden 2020)

 • BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (prosinec 2019, březen 2020, červen 2020)

 • K2P s.r.o. – chráněná dílna Pardubice – nové potažení molitanových kostek, šití návleků na interaktivní tabule tříd Kytičky a Sluníčka (prosinec 2019, únor 2020)

 • PAPRSEK – nákup kancelářských potřeb, dezinfekcí – příspěvek na pomoc k udržení pracovních míst pro zdravotně postižené (říjen 2019, duben 2020)

 

11. Pevence sociálně patologických jevů:

 • program prevence sociálně patologických jevů s názvem “Minimální preventivní program” (výchova ke zdravému životnímu stylu)

 

12. Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2019 /2020:

Ředitelka školy: 8 seminářů + 1 kurz

- Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy –

kurz 15. 4. 2019 až 24. 2. 2020

- Spisová služba 18. 9. 2019

- Asertivní komunikace a chování 6. 11. 2019

- Supervize ředitelek MŠ – Praha 12. 11. 2019

- Právo ve školství, prevence criminality 16. 12. 2019

- Školská legislativa a její aplikace do praxe 4. 2. 2020

- Supervizní setkání ředitelek mateřských škol – Třeboň 20. 2. až 22. 2. 2020

- Změny právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 25. 2. 2020

- Supervize ředitelek MŠ – webinář 20. 5. 2020

 

Pedagogičtí pracovníci: celkem seminářů 13 + 2 kurzy

- Zdravotník zotavovacích akcí – kurz – 2 učitelky 7. 10. až 21. 10. 2019

- Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ – školení do

sborovny – 10 učitelek 23. 10. 2019

- Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 18. 2. 2020

- Letem světem v pohybových hrách s hudbou 25. 2. 2020

- Hravá logopedie v praxi – webinář 22. 4. 2020

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Vedoucí ŠJ + ekonom

- Seminář pro vedoucí ŠJ 11. 2. 2020

 

Kuchařka

- Hygienické minimum 14. 2. 2020

 

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Sluníčkový den ve třídě Sluníčka 5. 9. 2019

Sbírkové dny Světlušky 9. – 13. 9. 2019

O dráčkovi – maňáskové divadlo 27. 9. 2019

Dětská farma – zahradní slavnost pro děti a rodiče 8. 10. 2019

Tři pohádky – maňáskové divadlo Šternberk 9. 10. 2019

Duo Eden – ukázka exotických zvířat a cvičených pudlů 31. 10. 2019

Vesmírné planetárium – program Jeden malý krok 21. 11. 2019

Plavání – první lekce třídy Kytičky 25. 11. 2019

Jak si správně čistit zoubky – program s dentální hygienou 28. 11. 2019

Vánoční výlet do Kutné Hory – třídy Kytičky, Sluníčka 3. 12. 2019

Mikulášská nadílka 5. 12. 2019

Vánoční výlet do Žlebů – třídy Myšičky, Koťata 6. 12. 2019

Pejsek a kočička slaví Mikuláše a Vánoce – dopolední divadlo 11. 12. 2019
Vánoční tvořivé odpoledne pro děti a rodiče 11. 12. 2019

Návštěva vánočních Pardubic 12., 13. a 16. 12. 2019

Vánoční nadílka s tradicemi 17. 12. 2019

Návštěva ADD Ateliéru – programVánoční přání, třída Kytičky 18. 12. 2019

Život mezi Eskymáky – program ve třídě Sluníčka 13. – 17. 1. 2020

Co je zdravé? – výroba ovocného salátu ve třídě Sluníčka 30. 1. 2020

Ukázka cvičení na balančních pomůckách bobles – třída Sluníčka 19. 2. 2020

Karneval s kouzelníkem 26. 2. 2020

Návštěva požární zbrojnice Trnová – třída Sluníčka 9. 3. 2020

Rozloučení s předškoláky po znovuotevření mateřské školy – třída Kytičky,

Sluníčka 16. 6. 2020

 

Fotografování dětí - říjen – vánoční – Photodienst Brno

- červen – společné na konci školního roku – Galaxys Jan

Hrubeš

 

Schůzky s rodiči - září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod.

- duben – organizační schůzka pro rodiče dětí, které měly

odjíždět do ŠvP – zrušena schůzka i ŠvP z důvodu

epidemiologické situace onemocnění COVID-19

- červen – informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Spolupráce se ZŠ – všechny akce zrušeny z důvodu epidemiologické situace

onemocnění COVID-19 a tím uzavření škol

 

14. Výsledky externích control a inspekcí včetně závěrů:

4. 11. – 5. 11. a 7. 11. 2019 Magistrát města Pardubic

Kontrola: Kontrola hospodaření příspěvkové organizace ve vybraných oblastech za roky 2016, 2017 a 2018.

Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.

 

15. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2019:

Hlavní činnost

Výnosy školy za rok:

Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice) 801 000, - Kč

Dotace ze státního rozpočtu 6 569 742, - Kč

Stravné, školné, atd. 892 679, 39 Kč

Ostatní výnosy 2 640, 25 Kč

Dotace (Šablony II) 300 666, - Kč

Zúčtování s fondy: fond odměn 0 Kč

rezervní fond 32.000,- Kč

investiční fond 0 Kč

FKSP 0 Kč

Celkové výnosy 8 598 733,25 Kč

 

Náklady školy za rok:

Platy zaměstnanců 5 056 633, - Kč

Odvody na pojištění + nemocenská 1 841 079, 85 Kč

Spotřeba materiálu 840 133, 56 Kč

Náklady z drobného DM 214 627, - Kč

Odpisy 55 794, - Kč

Opravy a udržování 17 530, 50 Kč

Náklady na energie 254 676, 21 Kč

Ostatní služby (úroky, poplatky, revise, služby spojů, programy, školení,

Dopravné, plavání, vstupné apod.) 315 200, 03 Kč

Celkové náklady 8 595 674, 15 Kč

Hospodářský výsledek celé organizace 3 059, 10 Kč

 

Rozdělení HV:

Fond odměn 0 Kč

Rezervní fond 3 059,10 Kč

 

Datum: 25. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2022 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.