Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Školská 225, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu
domecek

aktivity školky

Aktivity, které mateřská škola nabízí

 • anglický jazyk
 • keramika
 • taneční a pohybová průprava
 • plavecký výcvik
 • dětská jóga

Akce v průběhu roku

 • každý měsíc divadelní představení v MŠ
 • divadelní představení ve VČD a v Hronovické ul.,popř. KD Dubina
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční tvoření s rodiči
 • výlety
 • karneval
 • besídky a vánoční posezení
 • návštěvy Ekocentra
 • exkurse do HZS Pardubického kraje
 • oslava Dne dětí
 • škola v přírodě (pro starší děti)
 • rozloučení s předškoláky
 • Den otevřených dveří

Kroužky 2022/2023
Jóga
Pro velký zájem jsou děti rozděleny do tří skupin. Jednu skupinu tvoří děti ze třídy Kytičky a děti ze třídy Sluníčka jsou rozděleny do dvou skupin.
Třída Sluníčka: startuje 2.11.2022 (středa). 1. skupina dětí od 9:50 do 10:40, 2. skupina dětí od 10:40 do 11:30. Lekce budou vždy ve středu. Rozdělení dětí do skupin najdete na nástěnce v šatně.
Třída Kytičky: startuje 1.11.2022 (úterý), od 10:15 do 11:05 (pouze jedna skupina dětí)

Angličtina
1. lekce: 1.11.2022, vždy v úterý od 14:15 do 15:00

Keramika
1. lekce: 31.10.2022, vždy v pondělí 1x za 14 dní od 14:30 do 15:15

Sledujte nástěnky a emaily pro přesné informace. Děkujeme.

 

SBĚR PLASTOVÝCH LAHVÍ

!!! Naše školka se opět účastní soutěže ve sběru plastových lahví „PET!“

Cílem je přispět ke zkvalitnění životního prostředí, učit děti od útlého věku třídit odpad a zároveň můžeme opět vyhrát odměny od pořadatele (Služby města Pardubic a.s.), a tak spojit příjemné s užitečným.

Sběr bude probíhat na každé třídě, kam můžete nosit:

 • veškeré nápojové PET lahve – včetně zabarvených (lahve mohou být opatřeny papírovými etiketami a víčky – ne však kovovými)
 • lahve je nutno před uložením do sběrového pytle SEŠLÁPNOUT!
 • nesbírají se lahve od olejů a dalších nebezpečných látek

Předem děkujeme za hojné zásobování PETkami a za to, že pomůžete nám i Vašim dětem zkusit tuto soutěž letos vyhrát, nebo se opět umístit na nějakém z atraktivních míst.
Prosíme, plastové lahve vhazujte do kontejnerů připravených u tříd k tomu určených. U každého z nich je cedule se základními informacemi o soutěži sběru PET lahví.

Chcete-li nosit do MŠ PET lahve již v pytli, prosíme dávejte lahve do žlutých pytlů k tomu určených. Pytle si můžete kdykoliv vyzvednout u Vaší paní učitelky na třídě. Pytle jsou totiž uchované v učitelských šatnách.

Akce trvá do června.


 

SBĚR PAPÍRU v roce 2021/2022

Vážení rodiče,
i v letošním roce bude opět probíhat sběr starého papíru.
Letošní rok bude svoz starého papíru probíhat stejně jako u PET lahví, formou soutěže mezi školami, kdy na konci roku proběhne vyhlášení umístění přihlášených školek a přidělení odměn za účast.
Karton nesbíráme (nevykupuje se).

Prosíme tedy, papír noste svázaný nebo v papírových taškách a ty poté dávejte do předem přistavěného kontejneru.
Veškeré termíny, kdy bude probíhat sběr papíru se vždy včas dozvíte. Nejlépe měsíc předem, prosíme, sledujte nástěnky a předem moc děkujeme za účast ve sběru i v letošním roce!

Jak jsme "sbírali" v letošním školním roce?
Po celý školní rok 2021/2022 probíhal na základních a mateřských školách sběr plastových PET lahví a papírového odpadu.
Akci připravil Magistrát města Pardubic ve spolupráci se společností Služby města Pardubic a.s. (SmP). 
Školám v Pardubicích byla nabídnuta možnost zúčastnit se této akce. Zapojila se i naše mateřská škola.
Od září 2021 prováděly SmP ze základních a mateřských škol ve stanovených intervalech svoz plastových pytlů. 
Při vyhodnocení se celkové separované množství na škole přepočetlo na počet žáků, kteří školu navštěvují. Výsledky sběru jsou pak bez rozdílu velikosti školy srovnatelné.
Plastové PET lahve i papír předaly SmP společnosti zabývající se recyklací těchto druhů odpadů.

Naše mateřská škola se umístila takto:
Sběr PET lahví
8. místo    pro MŠ 2500 Kč

Sběr papíru
13. místo     pro MŠ 900 Kč

Všem děkujeme!
Peníze za sběr využijeme pro nákup pomůcek nebo hraček pro děti.

 


    

Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

© 2023 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.