domecek

Informace pro Vás

Sběr PETLAHVÍ
Sběr PAPÍRU

SBĚR PLASTOVÝCH LAHVÍ

!!! Naše školka se opět účastní soutěže ve sběru plastových lahví „PET!“

Tak jako loňský školní rok, kdy jsme se umístili na 9. místě a získali tak zajímavé ceny, 
i letos se zapojíme do sběru PETek. Cílem je přispět ke zkvalitnění životního prostředí, učit děti od útlého věku třídit odpad a zároveň můžeme opět vyhrát odměny od pořadatele (Služby města Pardubic a.s.), a tak spojit příjemné s užitečným J

Sběr bude probíhat na každé třídě, kam můžete nosit:

  • veškeré nápojové PET lahve – včetně zabarvených (lahve mohou být opatřeny papírovými etiketami a víčky – ne však kovovými)
  • lahve je nutno před uložením do sběrového pytle SEŠLÁPNOUT!
  • nesbírají se lahve od olejů a dalších nebezpečných látek

Předem děkujeme za hojné zásobování PETkami a za to, že pomůžete nám i Vašim dětem zkusit tuto soutěž letos vyhrát, nebo se opět umístit na nějakém z atraktivních míst J.
Prosíme, plastové lahve vhazujte do kontejnerů připravených u tříd k tomu určených. U každého z nich je cedule se základními informacemi o soutěži sběru PET lahví.

Chcete-li nosit do MŠ PET lahve již v pytli, prosíme dávejte lahve do žlutých pytlů k tomu určených. Pytle si můžete kdykoliv vyzvednout u Vaší paní učitelky na třídě. Pytle jsou totiž uchované v učitelských šatnách.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA LETOŠNÍ ÚČAST PŘI SBĚRU PET LAHVÍ I V TOMTO ROCE A DOUFÁME, ŽE SE NÁM LETOS POVEDE UMÍSTIT SE NA NĚJAKÉM ATRAKTIVNĚJŠÍM MÍSTĚ OPROTI LOŇSKÉMU ROKU.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Akce trvá do června 2020

 

 

SBĚR PAPÍRU v roce 2019/2020

Vážení rodiče,
i v letošním roce bude opět probíhat sběr starého papíru, avšak nastávají mnohé změny.
Letošní rok prvně bude svoz starého papíru probíhat stejně jako u PET lahví, formou soutěže mezi školami, kdy na konci roku proběhne vyhlášení umístění přihlášených školek a přidělení odměn za účast.

Bohužel papír musí být vytříděn zvlášť od kartonu, který se bude sbírat mimo přistavěný kontejner a bude svezen zhruba 1-2krát do roka firmou, která nám svoz papíru poskytla v loňském roce.

 

Prosíme tedy, papír noste svázaný nebo v papírových taškách a ty poté dávejte do předem přistavěného kontejneru.


Karton můžete hromadit také, ale prosíme, nejlépe však nějak svázaný a nechávejte ho vedle kontejneru. My ho poté uskladníme v prostorách školy a bude svezen zhruba 1-2krát do roka.


Veškeré termíny, kdy bude probíhat sběr papíru se vždy včas dozvíte. Nejlépe měsíc předem, prosíme, sledujte nástěnky a předem moc děkujeme za účast ve sběru i v letošním roce!

Za rok 2019/2020 se nasbíralo 1178 kg papíru a 650 kg kartonu.
Děkujeme všem !!!!! 

 

© 2019 Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice Vyrobil: Manilot media s.r.o.